Legalizarea  este un act administrativ pentru care se acordă valabilitate unui document public străin, verificand autenticitatea semnăturii puse pe un document si calitatea in care autoritatea semnatară a actuat la semnarea documentului.

Prin Traduceri Legalizate ințelegem acele documente traduse de un traducător ce deține autorizație de la Ministerul Justiției si certificate/legalizate de catre un notar public. Spre deosebire de traducerile autorizate sau traducerile simple, cele legalizate sunt obligatoriu insotite de parafa unui birou notarial.

Legalizarea atestă faptul că traducatorului care a efectuat traducerea este autorizat de Ministerul Justiție si ii este recunoscută si aprobată semnatura de catre notar in baza certificatului de traducator emis de Ministerul Justitiei.

 Tel. 0754/387.702

Email:infopopgrau@gmail.com

Share this page